بررسی دقیق داوری بازی پرسپولیس - اولسان با محمد فنایی

محمد فنایی، کارشناس داوری: چون قطر میزبان بود، AFC با انتخاب داور قطری به آنها هدیه داد
کارشناسی کامل صحنه‌های داوری دیدار پرسپولیس-اولسان هیوندای توسط محمد فنایی