سایبان پارکینگ اداره-سایبان توقفگاه خودرو مجتمع تجاری-فروش سایبان چادری کارواش-سقف سایبان جایگاه سوخت

شرکت سازه چادری غشا
09380039391
حقانی
با ارائه زیباترین ایده های سقف و سایبان مدرن چادری جهت هرنوع فضای کاربری با سابقه ای درخشان میباشد که تاکنون پروژه های بینظیری درخصوص پارکینگ-روفگاردن-پایانه اتوبوسرانی-پایانه تاکسیرانی -فرودگاه-جایگاه تماشاچیان-سقف سکوی نمایش-سالن سخنرانی- سقف استادیوم-استخر-ورودی و غیره را برعهده داشته است