دانلود آلبوم جدید وحید اچ Vahid.H فقط خدا | همراه با ترک نمونه آلبوم

دانلود آلبوم وحید اچ Vahid.H به نام Only GOD فقط خدا | آلبومی جدید از وحید اچ آماده انتشار است که شامل 7 ترک میباشد . نام این آلبوم " فقط خدا " نام دارد . برای شما یک ترک از این آلبوم را نمونه قرار داده ایم . برای دریافت کل آلبوم به لینک مراجعه کنید : https://myteh-song.biz/%d8%af%d8%a7%d9%86%d9%84%d9%88%d8%af-%d8%a2%d9%84%d8%a8%d9%88%d9%85-%d8%ac%d8%af%db%8c%d8%af-%d9%88%d8%ad%db%8c%d8%af-%d8%a7%da%86-vahid-h-%d9%81%d9%82%d8%b7-%d8%ae%d8%af%d8%a7/