خواننده‌ ای که اهل بیت (ع) مسیر زندگی اش را تغییر دادند

غلامرضا صنعتگر، خواننده ای که اهل بیت (ع) زندگی او را متحول کرده اند.