هنر خرید کامپیوتر و لپ تاپ

کتاب هنر خرید کامپیوتر و لپ تاپ کتابی است به قلم اردشیر کاویانی که در آن از رازی که فروشندگان کامپیوتر نمی خواهند شما بدانید پرده برداری کرده و فوت وفن های خرید کامپیوتر را به شما می آموزد.