خرید فرش تشریفات

فرش تشریفات طرح و نقشی از سجاده فرش ماشینی می باشد که نه تنها در مساجد بلکه سایر مکان ها کاربرد دارد.
آدرس: اصفهان . اران و بیدگل . شهرک صنعتی سلیمان صباحی . بلوار اصلی کارگر . بعد از فرعی پنجم . نبش بلوار
ثبت سفارش :
09132634245 اقای مسجدی
09133324245 خلنم بذرافشان