راه اندازی سامانه‌ای برای پایش تعداد مبتلایان به کرونا در مدارس پایتخت

راه اندازی سامانه‌ای برای پایش تعداد مبتلایان به کرونا