ضمیرناخودآگاه چگونه ما را برنامه‌ریزی میکند؟

ضمیر ناخودآگاه شما تمامی اطلاعات دیداری، شنیداری، لامسه ای، بویایی و حتی چشایی را بدون آنکه متوجه باشید دریافت می کند مانند نور محیط، صداهایی که از اطراف شنیده می شود، وزن شما در محلی که قرار گرفته اید و … فرایند دریافت اطلاعات توسط ضمیر ناخودآگاه تا پایان عمر و بی وقفه ادامه می یابد و ما نمی توانیم ورودیهای ذهن خود را به طور کامل در اختیار خود گیریم.

مهدی عرب زاده مدرس nlp و مدیر سایت آکادمیک NLP


خواندن کامل مقاله: https://academicnlp.com/programmind/