دکتر فخرالدین سیفی ،مردم به دنبال حزب نیستند

✅مردم به دنبال حزب نیستند✅حزب یعنی چی؟؟ بیایید برای مردم کار کنید.

✅این دوره مردم دیگه به لیست رأی نمی دهند ، مردم دنبال آدم های متعهد و متخصص هستند. که مطمئن باشند امور مردم را انجام می‌دهد .
✅حزب رو رها کردن مردم
✅شما مردم عزیز به گروه های حزبی اعتماد دارید ؟؟ .‌
اینستاگرام: drfakhredinseyfi @.‌
وب سایت: fakhredinseyfi.com .