ساخت لیست دانلود در IDM

حتما برای شما هم پیش اومده که یه لیست دانلود بلند بالا داشته باشید و بخواهید از یک کامپیوتر و اینترنت دیگه برای دانلودش استفاده کنید. راه حل همینجاست.