پنجره ‌ها را باز کنید؛ کرونا نگیرید

در روز‌های کرونایی هر روز واقعیت‌های جدیدی از این ویروس مرگبار آشکار می‌شود. پزشکان در جدیدترین توصیه‌های کرونایی به شهروندان توصیه کردند هر نیم ساعت دو پنجره در فضای بسته را باز کنند.