صادق داروبرد
صادق داروبرد
گر حال تو همچون من اشفته خرابم گر خواهش دل های منو تو بی حسابم


صادق داروبرد در سفیدابه گرین گیبلز
× دسته بندی برای نمایش وجود ندارد.