امپرور
The dark guardian
من یه گاردم [Guard نگهبان] - ولی پادشاه بدون من یه شبه از تختش میوفته -_- در نتیجه مهم هستم | گاردیَن صدام کنین | I'm crying ....It's saddest legend | خیلی خل میباشم #-# علاقه شدید به اسپویل دارم - من همون امپرورم ^-^ رهبر ضد یائوییای نماشا و ویسگون و حالا میهن ویدیو!!! ^~^
| مقامات= امپرور - گارد - مؤسس سلسه گوشدار - رهبر ضد یائویی - ویروس واگیردار گوشداره @___@
ادامه...