لحظه شلیک ناموفق موشک اس 300

در این فیلم لحظه شلیک ناموفق موشک اس 300 را مشاهده خواهید کرد.