شرکت دانا پرداز
دانا پرداز
شرکت دانا پرداز ارائه دهنده راه کار جامع مدیریت فناوری اطلاعات. نرم افزار مانیتورینگ شبکه بینا و نرم افزار Help Desk دانا مبتنی بر ITIL

ویدئوهای کانال