وبسایت کالباس
سایت کالباس، لیست غذا فروشی…
سایت کالباس دارای لیست و فهرستی از غذا فروشیها است که می توانند از انواع رستوران، فست فود، کبابی و چلوکبابی، جگرکی، برگر سرا، پیتزا فروشی، ساندویچی، اغذیه سرا، کله پزی و کله پاچه فروشی و طباخی و آش فروشی و حلیم پزی که شامل نشانی و شماره تلفن آنها هستند، باشد.آدرس وبسایت کالباس http://www.calbas.ir
ادامه...

ویدئوهای کانال