خدایی که همه چیز دارد غیر از ریش و عورت! عجب خداییه!!!!

پاسخ به شبهات شبکه وهابی کلمه از سوی شبکه ولایت (استاد یزدانی) www.velayattv.com شیعه- سنی- شبکه ولایت – شبکه کلمه – نقد وهابیت- جالب - دیدنی - مهم – ماموستا – مولوی – مولانا - کاک