خانه تراس، بلندترین سازه ساخته شده از چوب در ونکوور

خانه تراس، بلندترین سازه ساخته شده از چوب هیبرید در ونکوور این خانه 19 طبقه ای با کاربری های متفاوت در ونکوور پی ریزی شد و به عنوان بلندترین سازه چوبی در شمال آمریکا شناخته شده است که در سال 2020 قرار است که ساخت آن کامل شود.
http://kargosha.com