سالن کنسرت بینگ

این پروژه ساخت یک سالن به جهت برگذاری هنر های تجسمی با ظرفیت 844 صندلی است که به سفارش دانشگاه استنفورد در سال 2012 در کالیفرنیا ساخته شده است.