قدرت تصمیم و اراده - راز موفقیت

در مسیر موفقیت تصمیم و اراده پشت هر تصمیم مهمترین عامل تایین کننده نتیجه میباشد. آقای ون دایر استاد بزرگ آموزش موفقیت در این فایل تصویری شما را به دنیایی ذهن و فراید تصمیم به یک سفر رویایی میبرند. در سایت "راز موفقیت " ما فایل های تصویری و صوتی بیشتری برای شما تدارک دیده ایم.