نحوه بالانس کردن سیستم های توزیع آب گرم مصرفیی

در کلیپ قرار داده شده به توضیح کوتاهی از نحوه بالانس کردن سیستم های توزیع آب گرم مصرفی پرداخته شده است.