مبل استیل تخت طاووس

طراحی های به کار رفته در مبل های استیل دارای تنوع می باشند که آن نیز به دلیل منبت کاری وطراحی های به کار رفت در فریم آن وهمچنین اندازه پایه ها و رنگ و جنس پارچه به کار رفته در آن بستگی دارد.
https://www.takhttavoosco.com/index.php/%D9%85%D8%A8%D9%84-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%DB%8C%D9%84