شوخی مهران مدیری با هواپیماها و شرکت های هواپیمایی

آدرس کانال تلگرامی ما: https://telegram.me/doostihair آدرس سایت: http://www.doostihaa.com