کلیپ عاشقانه وبسیارغمگین جمعه،مجید اصلاح پذیر

آهنگ جمعه،بازخوانی واجرای زیبای سنتورو گیتار باهنرنمایی مجیداصلاح پذیر
جذاب وفوق العاده دیدنی