لحظه سانسور شدن علی کریمی در برنامه نود

مناظره على کریمى و محمدرضا ساکت با تاخیر پخش شد و این قسمت پخش نشده!
بقیه کلیپ ها در کانال تلگرام ما: http://t.me/Emprazol