بیواسطه؛منبع مشتری برای فروش کالا و ارائه خدمات شما

فروشنده هر کالایی که باشید ؛ حتی برای یک بار
یا تو زمینه ارائه خدمات خاصی فعالیت میکنید
هرجای ایران که باشید ، تو "بی واسطه" برای شما مشتری هست .
برای دریافت مشتری ، فقط کافیه کسب و کارتون رو به ما معرفی کنید

دانلود رایگان از کافه بازار : https://goo.gl/mf5dsH

https://bvapp.ir