نخستین بنای اداری ساخته شده از طریق چاپ سه بعدی در دبی

این بنا با مساحت 250 متر مربع دارای یک طبقه و تمامی امکانات لازمه ای برای یک فضای اداری می باشد.جاپ این بنا با استفاده از چاپ سه بعدی تنها در 17 روز صورت گرفته است.