انیمیشن طنز جالب از بگیر و ببند در آمریکا برای ممنوعیت ترانس

مصرف ترانس در آمریکا ممنوع شد.
این ویدیو نشان می دهد که چگونه مردم به سختی از خوردن غذاهای چرب لذیذ دل می کنند.