آموزش کامل نکات مهم مدل فضای حالت سیستم‏ها در نرم افزار Matlab 2017

آدرس دریافت:http://mohandesbartar.ir/hcm2635
در این بخش از آموزش به معرفی توصیف فضای حالت سیستم های SISO و MIMO می پردازیم. بخاطر ویژگی های ارزشمند و مفید این توصیف بسیاری از طراحان علاقه مند به تحلیل سیستم ها در این فرم می باشند. به عنوان مثال در فرم فضای حالت ارتباط بین ورودی ها و خروجی ها به خوبی نشان داده می شود. همچنین چگونگی وابستگی عناصر داخل سیستم نیز بخوبی قابل درک است.