ساخت قاب تزئینی برای گلدان ها

آیا شما هم از سادگی و تکراری بودن مدل گلدان ها در منزل یا حیاطتان خسته شده اید ؟ اگر دقت کنید می بینید که گلدان ها همیشه شکل های تکراری و خسته کننده دارند. گاهی به کمک ایده های ساده می توان رنگ و بویی تازه به فضای منزل و باغچه داد.