آموزش ETABS 2016ا

نحوه باز کردن فایل های کار شده در محیط ETABS 9 در ETABS 2016 در این کلیپ نحوه باز کردن فایل های ایجاد شده در نسخه های قدیمی ETABS در نسخه 2016 این برنامه نشان داده شده است.