تفاوت بین کابل های کواکسیال(Coaxial) نوع RG59 و RG6

تفاوت بین کابل های کواکسیال(Coaxial) نوع RG59 و RG6 که به کابل آنتن معروف هستند.(کابل RG6 به مراتب بهتر است)