پله برقی های شرکت KONE. طراحی، اجزا و مزایای آنها

کلیپ جالب در مورد پله برقی های شرکت KONE. طراحی، اجزا و مزایای آنها.