نورپردازی نما با چراغ های LED خطی برنامه پذیر

طراحی نورپردازی نما با چراغ های LED خطی برنامه پذیر و خلق الگوهای مختلف نورپردازی با کنترلرهای هوشمند تحت پروتکل DMX