نیروگاه خورشیدی هاوایی

نیروگاه خورشیدی هاوایی و تجهیزات ذخیره سازی برق حاصل از این نیروگاه با تجهیزات فوق پیشرفته شرکت تسلا