نورپردازی 3 بعدی یا 3D PROJECTION

نورپردازی 3 بعدی یا 3D PROJECTION که به آن 3D MAPPING نیز می گویند بر روی نما که حس زنده بودن ساختمان را به بیننده القا می کند.