آی پاد و نورپردازی 3 بعدی بر روی درخت کریسمس

برنامه تعاملی(Interactive) شرکت اپل بر روی iPod برای خلق الگوهای مختلف 3 بعدی بر روی درخت کریسمس