سیمولاتور یا شبیه ساز 3 بعدی پست برق

کلیپ جالب در مورد سیمولاتور یا شبیه ساز 3 بعدی پست برق (Substation Training Simulator)