پله برقی خلاقانه برای افراد کم توان

ایده خلاقانه یک شرکت ژاپنی برای استفاده راحت تر افراد مسن و کم توان از پله برقی.