استودیو طراحی یوان (UN Studio)

معماری امروز جهان در حال طی کردن مرحله گذار از معمار برتر به سمت تیم معماری برتر می باشد. در این میان استودیو طراحی UN یکی از گروه های معماری بین المللی است که جایگاه خود را در جامعه جهانی معماری پیدا نموده است. اکنون ما به معرفی این تیم موفق و پیشرو در خلق فضاهای جدید می پردازیم.