خلاصه ای از عملکرد و قابلیت های TIA Siemens

خلاصه ای از عملکرد و قابلیت های TIA Siemens Total Integrated Automation Portal که در هنگام نصب wincc comfort نمایش داده می شود