دستگاه حضور و غیاب تشخیص چهره

دستگاه حضور و غیاب تشخیص چهره پالیزافزار مدل VF600 * با قابلیت شناسایی کارت ، رمز و چهره * خرید آنلاین انواع دستگاههای حضور و غیاب تشخیص چهره ، اثر انگشتی و کارت و انواع سیستم های کنترل تردد در وب سایت پالیزافزار * https://www.palizafzar.com