فیلم روایت تصویری از قیام مردم قم در 19 دی 1356

همراه با سخنرانی مقام معظم رهبری پیرامون اهمیت قیام خونین 19 دی در شهر مقدس قم
*** موسسه نرم افزاری کوثر کانال تلگرام:avamehr@ تولید محتوای دیجیتال اسلامی عرضه انواع محصول فرهنگی و قلم هوشمند قرآنی http://www.avamehr.ir - 025-37741600- 025-37737020- 09123513137