نقد نظریه : « خشم ، باعث تغییر رفتار دیگران »

- نظریه عده ای اینگونه است که خشم باعث می شود دیگران ، رفتارشان را تغییر بدهند ، یعنی با فشار ، با زور و با دادزدن سر طرف مقابل ، می توان بر او مسلط شد و حق گرفته شود و یا فرد مقابل تادیب و تربیت شود ؛ در حالی که این رفتارات اصلا نتیجه ی مطلوبی جز ضرر و خسارت روحی و رفتاری بر دو طرف ندارد.