پولس رسول . شائول طرسوسی . سولوس

پولس رسول . فیلمی در مورد پولس رسول، شخصی که پس از مصلوب شدن مسیح بسیاری از مسیحیان را شکنجه می داد با این امید و اعتقاد که حکم خدا را اجرا می کند. از روی صداقت و اعتقاد پولس بود که خدا با وی ملاقات کرده و او را تبدیل می کند، تا از آن پس پولس نیز پیرو مسیح شود
https://iran-livetv.com/user.php?u=mehrdadgharouni
.
https://iran-livetv.com/user.php?u=MehrdadJesusGharonie
.
http://www.mp4.ir/mehrdadjesus
.
http://mihanvideo.com/channel/mehrdadgh/
.
http://www.namasha.com/channelmehrdad
.
http://www.namasha.com/channelmehrdad2
.
https://jabeh.com/mehrdadjesus
کانال یوتوب
https://www.youtube.com/channel/UC_fmejJ3Qp3n0Zqzvbn4mTQ
کانال های تلگرام شامل صدها فیلم و ویدیو و موعظه و کتاب و کلیپ و سرودهای پرستشی
https://t.me/joinchat/AAAAAEEAlU4s2LifpO9mag
.
https://t.me/haleloyah
سایت کامل فیلم های مسیحی
http://www.farsilib.com/movies.html