فیلم صلیب و چاقوی ضامن دار . نوجوانان چه می جویند ؟

داستان اين فيلم حقيقی است و براساس وقايع زندگی ديويد ويلكرسون تهيه شده. موضوع اين فيلم روش يك كشيش برای هدايت جوانان بزهكار محله های بدنام شهر نيويورك است.
http://www.namasha.com/channelmehrdad
.
http://www.namasha.com/channelmehrdad2
.
https://iran-livetv.com/user.php?u=mehrdadgharouni
.
https://iran-livetv.com/user.php?u=MehrdadJesusGharonie
.
http://www.mp4.ir/mehrdadjesus
.
http://mihanvideo.com/channel/mehrdadgh/
.
https://jabeh.com/mehrdadjesus
کانال یوتوب
https://www.youtube.com/channel/UC_fmejJ3Qp3n0Zqzvbn4mTQ
کانال های تلگرام شامل صدها فیلم و ویدیو و موعظه و کتاب و کلیپ و سرودهای پرستشی
https://t.me/joinchat/AAAAAEEAlU4s2LifpO9mag
.
https://t.me/haleloyah
سایت کامل فیلم های مسیحی
http://www.farsilib.com/movies.html