دستگاه حضور غیاب

** دستگاه حضور و غیاب تشخیص چهره Virdi AC7000
** شناسایی پرسنل از طریق کارت ، اثر انگشت ، رمز و چهره
** خرید آنلاین دستگاه حضور و غیاب اثر انگشتی ، تشخیص چهره و کارتی ، ساعت حضور و غیاب ، نرم افزار حضور و غیاب و دستگاه های کنترل تردد در وب سایت پالیزافزار :
https://www.palizafzar.com