فیلم جانی اریکسون . برج سربلند

داستانی صادقانه از زندگی جونی اريكسون نويسنده كتاب برج سربلند، كه خودش در آن بازی می كند (چرا خدا اجازه داد اين اتفاق برای من بيفتد؟) اين سئوالی است كه خيلی ها از جمله جانی را رنج می دهد او تا پايان اين فيلم پاسخ اين سئوال را می يابد. داستان اين فيلم حقيقی است و امروز نزديك به ۳۰ سال است كه جانی زندگي خود را وقف خدمت به خداوند و كمك به كسانی كه در بحرانهای مشابهی گرفتارند نموده است.