فیلم دن بسکو . دن جوواننی (یوحنا) .پدر و آموزگار جوانان . تعالیم او بر مبنای محبت بهتر از تنبیه است

قدیس دن جوواننی (یوحنا) بسکو. دن بسکو یک معلم و روحانی کاتولیکی اهل ایتالیا بود که تمامی تعالیم او بر مبنای محبت بهتر از تنبیه استوار هستند. و تمام فعالیتهایش بر اساس آموزشهای فرانسیس د سل ( Francis de Sales ) بود که حامیان او بعد ها خود را سالزین معرفی نمودند.

دن بسکو پس از تاسیس سازمان مرکزی برای ادامه فعالیتهایش موفقیت های زیادی کسب نمود. و جهت قدردانی از فعالیتهایش در نگهداری و تعلیم جوانان خیابانی توسط پاپ پیوس ۱۱ در سال ۱۹۳۴ مقدس اعلام شد.
http://www.namasha.com/channelmehrdad
.
http://www.namasha.com/channelmehrdad2
.
https://iran-livetv.com/user.php?u=mehrdadgharouni
.
https://iran-livetv.com/user.php?u=MehrdadJesusGharonie
.
http://www.mp4.ir/mehrdadjesus
.
http://mihanvideo.com/channel/mehrdadgh/
.
https://jabeh.com/mehrdadjesus
کانال یوتوب
https://www.youtube.com/channel/UC_fmejJ3Qp3n0Zqzvbn4mTQ
کانال های تلگرام شامل صدها فیلم و ویدیو و موعظه و کتاب و کلیپ و سرودهای پرستشی
https://t.me/joinchat/AAAAAEEAlU4s2LifpO9mag
.
https://t.me/haleloyah
سایت کامل فیلم های مسیحی
http://www.farsilib.com/movies.html