دورهمی با حضور نیوشا ضیغمی

دورهمی فصل 3 قسمت 6 . میهمان برنامه نیوشا ضیغمی.
نیوشا ضیغمی در دورهمی , خبر باردار بودن نیوشا ضیغمی